טלפון אלחוטי+שלוחה מבית PANASONIC פנסוניק דגם KXTGC412

326.00

טלפון אלחוטי+שלוחה מבית PANASONIC פנסוניק דגם KXTGC412צג שיחה מזוהה ושיחה ממתינה מזוהה*
ספר טלפונים עד 50 שמות ומספרים
דיבורית בשלוחה האלחוטית (Speaker)
טכנולוגיה חדישה המבטיחה שיחה באיכות קול מעולה טבעית וצלולה –Clear sound
Amber Backlight) ' צג מואר בגודל 1.6 אינץ צג שיחה מזוהה ושיחה ממתינה מזוהה* לחיץ להפחתת עוצמת השידור וצריכת האנרגיה של השלוחה – Eco Mode האלחוטית ב 90% במהלך שיחה שמתנהלת בקרבת יחידת הבסיס התאמת שלוחה אלחוטית מיצרנים שונים ליחידת הבסיס( ( GAP תואם פרוטוקול טכנולוגיה חדישה המבטיחה שיחה באיכות קול מעולה טבעית וצלולה –Clear sound דיבורית בשלוחה האלחוטית (Speaker) חיווי להודעה מתא קולי * ספר טלפונים עד 50 שמות ומספרים 15 סוגי מנגינות פוליפוניות בשלוחה האלחוטית שיחה מזוהה עד 50 רשומות * חיוג מהיר : ניתן להגדיר 9 מספרים ייעודיים לחיוג מהיר 1-9 חיוג חוזר ל- 10 מספרים אחרונים חסימת שיחות נכנסות עד 30 מספרים )מותנה בהפעלת שרות שיחה מזוהה( * חסימת שיחה לא מזוהה ניתן להגדיר עד 6 מספרי טלפון אליהם החיוג יחסם אינטרקום, העברת שיחות ושיחת ועידה בין השלוחות האלחוטיות שיחה משותפת, פרטית: אפשרות / מניעה הצטרפות לשיחה קיימת בשלוחה אלחוטית אחרת העתקת רשומות משיחות נכנסות תצוגת תאריך, שעה ומשך זמן שיחה שעון תזכורת לבחירה, ניתן להגדיר עד 3 מועדים שונים בכל יחידת נייד כיוון עוצמת צלצול כולל כיבוי רגעי ) 6 רמות ( נעילת לחיצים מענה אוטומטי לשיחה נכנסת מכל לחיץ )מופעל/כבוי( MUTE : תכונת השתקת מיקרופון FLASH \ R : לחיץ איתות ניתן לכיוון, מענה לשיחה ממתינה או לתכונות מרכזיה פרטית כ 7- שעות עבור טעינה מלאה , 18 שעות עבודה, 200 שעות המתנה

 

 טלפון אלחוטי+שלוחה מבית PANASONIC פנסוניק דגם KXTGC412
ספר טלפונים עד 50 שמות ומספרים
דיבורית בשלוחה האלחוטית (Speaker)
טכנולוגיה חדישה המבטיחה שיחה באיכות קול מעולה טבעית וצלולה –Clear sound
Amber Backlight) ' צג מואר בגודל 1.6 אינץ צג שיחה מזוהה ושיחה ממתינה מזוהה* לחיץ להפחתת עוצמת השידור וצריכת האנרגיה של השלוחה – Eco Mode האלחוטית ב 90% במהלך שיחה שמתנהלת בקרבת יחידת הבסיס התאמת שלוחה אלחוטית מיצרנים שונים ליחידת הבסיס( ( GAP תואם פרוטוקול טכנולוגיה חדישה המבטיחה שיחה באיכות קול מעולה טבעית וצלולה –Clear sound דיבורית בשלוחה האלחוטית (Speaker) חיווי להודעה מתא קולי * ספר טלפונים עד 50 שמות ומספרים 15 סוגי מנגינות פוליפוניות בשלוחה האלחוטית שיחה מזוהה עד 50 רשומות * חיוג מהיר : ניתן להגדיר 9 מספרים ייעודיים לחיוג מהיר 1-9 חיוג חוזר ל- 10 מספרים אחרונים חסימת שיחות נכנסות עד 30 מספרים )מותנה בהפעלת שרות שיחה מזוהה( * חסימת שיחה לא מזוהה ניתן להגדיר עד 6 מספרי טלפון אליהם החיוג יחסם אינטרקום, העברת שיחות ושיחת ועידה בין השלוחות האלחוטיות שיחה משותפת, פרטית: אפשרות / מניעה הצטרפות לשיחה קיימת בשלוחה אלחוטית אחרת העתקת רשומות משיחות נכנסות תצוגת תאריך, שעה ומשך זמן שיחה שעון תזכורת לבחירה, ניתן להגדיר עד 3 מועדים שונים בכל יחידת נייד כיוון עוצמת צלצול כולל כיבוי רגעי ) 6 רמות ( נעילת לחיצים מענה אוטומטי לשיחה נכנסת מכל לחיץ )מופעל/כבוי( MUTE : תכונת השתקת מיקרופון FLASH \ R : לחיץ איתות ניתן לכיוון, מענה לשיחה ממתינה או לתכונות מרכזיה פרטית כ 7- שעות עבור טעינה מלאה , 18 שעות עבודה, 200 שעות המתנה